- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

تصاویر/ مراسم احیای شب 21رمضان درمسجد جامع شهر میانه

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد جامع شهر میانه برگزار شد .بللبببببببببللبببببببببللبببببببببللبببببببببللبببببببببللبببببببببللبببببببب

1
2
1 2