- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

همگام با شهردار شهر و عوامل شهرداری در روز جمعه 20 رمضان

 

روز 27 تیر ماه روز گرم سال با بالای 40 درجه در شرایط روزه دار بودن و خورشید داغ داغ تیر ماه  گشتی با شهردار شهر به روایت عکس تقدیم به همشهریانی که دل به آبادی شهرشان دارند . روز جمعه روز تعطیل و استراحت می شناسیم ولی در شهرداری قضیه یک چیز دیگری رقم خورده است . فرصت برای نظارت دقیقتر بر روال تعریف شده کار اجرایی شهرداری که ایام تعطیل تمرکز جهت حسن آن بیشتر است   .

از اصلاح هندسی میدان دهقان فداکار تا میدان شهید فرقانی تصاویر تقدیم تااز ارتفاع شرایط تغییر و اصلاح را میتوانید مشاهده فرمایید .

اقدام

اقدام

          

                                     آسفالت ریزی کوچه ها و نظارت دقیق شهردار         

اقدام

اقدام

        حضور در پارک دانش در خصوص جانمای چراغهای بیشتر نور شب و استقرار ست ورزسی و بازی کودکان که تا حال در این پارک دیده نشده است

اقدام

 

اقدام

اقدام

                         آغاز   آسفالت ریزی خیابان عین القظاه منتهی به شهرک اندیشه      

   اقدام

اقدام

     پیگیری مراحل ساخت مجسمه فاخر مهر مادر که توسط استاد قربان نظری در حال مراحل ساخت است .

اقدام

اقدام

                    جدول گذاری 12 متری ولی عصر در فرهنگیان    

 اقدام

        تسطیح و شن ریزی و زیر سازی خیابان کنار اداره محیط زیست در شهرک اندیشه 

اقدام

اقدام

1
1