- ارسال کننده: فراز احمدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۷

معایب آبشار آبی و نوری پارک فرهنگیان برطرف...! شد یا نشد؟

باز هم آبشار آبی و نوری پارک فرهنگیان سوژه ساز شد!

آبشار آبی و نوری پارک فرهنگیان که از موقع نصبش دو روز کار نکرده، یک سالش خراب مانده بود و کسی هم به فکر ترمیمش نبود، چند هفته پیش روابط عمومی شهرداری خبر از ترمیم آن را داد ولی به نظر می رسد باز هم دو روز کار نکرده، خراب شده است!

آقایان تا گارنتیش تمام نشده و خرج میلیونی بر دستتان نگذاشته فکری به حالش بکنید!

آبنما

1
2
3
1 2 3