- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۵

اتاق های فکر در آموزش و پرورش میانه راه اندازی شود

اسماعیل حیدری آزاد ظهر سه شنبه در شورای معاونین آموزش و پرورش میانه اظهار داشت: نظرات پیشکسوتان و افراد با تجربه در زمینه های مختلف مهم بوده و نباید از وجود چنین افرادی در نهادهای مختلف بی بهره باشیم.

وی ادامه داد: در این میان در نهاد آموزش و پرورش استفاده از تجربه های پیشکسوتان بسیار مهم بوده و تشکیل اتاق های فکر در این اداره جزو ضروریات است زیرا در امر آموزش و پرورش توجه به تجربیات جزو موارد انکارناپذیر است.

حیدری آزاد با اشاره به توجه تمامی نهادها به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان گفت: نباید وظیفه تعلیم دانش آموزان را برعهده آموزش و پرورش بگذاریم بلکه تمامی اداره ها و نهادها در این زمینه دارای وظیفه هستند.

وی ادامه داد: همچنین باید شاهد فعال کردن کارگروه های کارشناسی در این اداره باشیم زیرا کار با دانش آموزان نیازمند کارهای کارشناسی بوده و نباید در این خصوص با آزمایش و خطا جلو برویم.

فرماندار میانه همچنین در خصوص استفاده از مدیرانی باتجربه در مدارس گفت: در صورتی که مدیران بتوانند در مدارس موفق عمل کنند، مجموعه کارکنان مدرسه نیز به پیروی از او تلاش کرده و زمینه ساز موفقیت مدرسه در عرصه های علمی خواهند شد به همین دلیل استفاده از مدیران با تجربه گامی در اعتلای آموزش و پرورش خواهد بود.

1
1