- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۵

یک نمونه قایق از بطری های باز یافتی دلیل ایجاد یک شور و نشاط اجتماعی

برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی هر کاری انجام شدنی است.مسئولین باید حمایت کنند.تا این نیرو در بدنه اجتماع شکل بگیرد.هر گونه کوتاهی و سستی در این کار می تواند.اثرات خودرا بر اجتماع تحمیل کند.

در گیر شدن جوانان با این مسائل علاوه بر تقویت روابط اجتماعی می تواندآنهارا در انجام کارهای بزرگتر جسورتر نماید.چه بسا ممکن است از بطن همین کارها ایده های بزرگ و خلاق تری زاده شود.

در حال انجام ایده ای جدید هستیم.تا این روز حمایت مسئولین در سایه قرار گرفته است.و شاید این برنامه مثل برنامه های دیگر زیاد مورد حمایت واقع نشده است.تنها خلاقیت و پشتکار فردی وحمایت انگشت شمار دوستان  است.که سعی در انجام چنین پروژه و برنامه زیبا مارا دلخوش این کار می کند.

بنا بر این است.با تمام ناملایمات در انجام چنین کاری تلاش و جدیت خودرا بکار ببریم.تا به امید خدا راه برای پیاده سازی ایده های نو و بکر باز گردد.

میانه

1
1