- ارسال کننده: روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر مددی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۴

بخشی از عملکرد هفت ماهه ی دکتر مددی در حوزه برق رسانی

دکتر مددی؛نماینده مردم شریف شهرستان میانه :"مردم ولی نعمت ما مسئولین هستند و ما هر چه داریم از برکت  آنهاست پس همیشه باید خودمان را خادم مردم بدانیم و در پیشگاه ایشان پاسخگو باشیم"
(سخنرانی دکتر مددی در اولین جلسه شورای اداری کاغذکنان)
در راستای پاسخگویی به مردم و ارائه گزارش عملکرد به ایشان ، در این مطلب بخشهایی از فعالیت های آقای دکتر مددی را در حوزه برق رسانی که طی هفت ماه أخیر انجام گرفته و به نتیجه رسیده است را به اختصار خدمت
 مردم آگاه و قدرشناس شهرستان میانه گزارش می دهیم.
البته هم اکنون نیز برخی اقدامات توسط آقای دکتر مددی در این حوزه در حال انجام است که بعد از به نتیجه رسیدن و اجرایی شدن به سمع و نظر همشهریان گرامی خواهد رسید.

1
1