- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۴

نوید و هدیه شهرداری به کودکان و نوجوانان شهرک امام (ره) و اطراف پارک لاله

 

شهرداری میانه در ادامه ایجاد فضاهای فرح بخش و بازی کودکان فاز دوم و شادی بخش استقرار لوازم ترکیبی بازی خریداری شده  در محل توسعه داده خود در پارک لاله شهر را عملی کرد . در این اقدام که از سری جدید و تازه بازی ترکیبی و ایمن شده استفاده شده است می کوشد که این امکانات را در مناطق مختلف شهری  علی الخصوص مناطق محروم توسعه و مستقر نماید که تمامی کودکان و نوجوانان اطراف که اکثرا محروم نیز هستند بتوانند از اقدام شهرداری در راستای استفاده برابراز منابع شهرشان  بهرمند باشند . فقط و فقط از کلیه عزیزان و خانواده های محترم تقاضامندیم که در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشند .

 

امروز

امروز

امروز

1
1