- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۳

اینجا میانه است شهر رابطه ها

به نام خدا

اینجا میانه است شهر رابطه ها

بده و بستان های کثیف سیاسی نفس این شهر را گرفته است معتمدینش مورد اعتماد افراد خاص هستندکه برای بازی دادن در کارهای سیاسی آموزش های لازم را دیده اند واین بازی ها برای هر دو طیف سودهای به دنبال دارد اینجا میانه است مجوز برج ها برای سفارشی ها است بدبخت بیچاره ها را بیخیال مناقصات برای نورچشمی هاست  امکانات هم برای طیف خاص است حتی دفن اموات هم در این شهر فرق دارد سفارشی ها در قسمت های پایین دفن میشوند تا بله قربان گوهای که از نسل متوفی هستند برای بالا رفتن به زحمت نیفتند اینجا میانه است سانس مخصوص استخر و شنا برای آنها رزرو میشود سالن های ورزشی در تملک آنهاست و مسئولین کمیته های ورزشی که اصلا ورزش نمیدانند چیست اما باید باشند تا امورات بگذرد اینجا میانه است برای قبرهای بی کس داخل امامزاده هر بلایی دلشان خواست می آورند اما در داخل امامزاده قبری است که داخلش کسی نیست چون اصلا قبر فرد فوت شده در قم مقدسه است اما برایش سنگ قبری نصب شده است اینجا میانه است افرادی برای بدست آوردن قدرت حاضرند شهر را قربانی کنند اینجا شهری است که بعضی از مسئولینش 2 دهه بر منصب قدرت تکیه داده اند اما به علت رابطه بازی همچنان هستند باند بازی در این شهر جز ملزومات افراد است با یک بله گفتن چند کارخانه نصف و نیمه هم که هست در اختیار دور و اطراف اشخاص خاص قرار میگیرد تورا خدا دست از سر بادمجان دور قاب چین بودن تان بردارید بس است این همه تزویر بس است این همه رانت خواری بس است دیگر چقدر حریص هستید تا خود پیر میشوید ایل و تبارتان را جای خود قرار میدهید تا پاچه خواری کنند خدا آخر و عاقبت مارا را ختم به خیر کند

1
2
3
4
1 2 3 4