- ارسال کننده: سالار پویان تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۳

خبرگزاری مهر: ضیافت افطار کوهنوردان میانه/ عکس: سالار پویان

ضیافت افطار کوهنوردان

عکس: سالار پویان
ضیافت افطار کوهنوردان بر فراز رشته کوه های قافلانکوه و گئچیلیک شهرستان میانه.

منبع: http://www.mehrnews.com/detail/Photo/2331269#ad-image-0

 

1
1