- ارسال کننده: کربلا عشق است وبس تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۱

چرا اصل 48قانون اساسی در میانه اجرا نشده و نمی شود ؟؟؟؟؟!!!!

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اجرای اصل چهل و
هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده واحده - دولت مکلف است تا دو سال پس از تصویب این قانون و در اجرای اصل چهل
و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌به منظور :


1- رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (‌استانها و شهرستانهامختلف کشور از منابع
طبیعی و سرمایه‌های ملی.


2- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (‌استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و
با حفظ رقابت سازنده.


3- توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (‌استانها و شهرستانهامختلف کشور.


4- استفاده بهینه از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و
بین‌المللی کشور.‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم


مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.6.11 به


تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

اصل 44 قانون اساسی در سال 1380.6.11 به تایید شورای نگهبان رسیده است که در حدود 13 سال از ان زمان 

میگذرد و دولت مکلف شده است که در طول دو سال این اصل را در کشور به اجرا در بیاورد حال بنگریم دولت در حدود

13 سال!! چه حرکتی در راستای متن اصل 48 در میانه انجام داده است!!!

 

1-ایا میان شهرستان میانه و شهرستان مراغه و جلفا و مرند از نظر بودجه و منابع طبیعی تبعیضی قائل نشده هست؟{صد درصد بودجه دیگر شهر ها نسبت به میانه بیشتر می باشد  وجود فرودگاه زیر گذرو روگذرها تعداد زیاد شهرداری ها وخدمات بسیار در مراغه شاهد این موضوع است که دولت سرمایه ملی را به صورت تبعیض امیز پخش میکند }

2-برای رشد کردن نیاز به زیر ساخت هایی هست تا فرد بتواند روندی  در حال رشد داشته باشد ایا زیر ساخت های شهرستان میانه در حد رشد دانشجویان و دیگرافراد با استعداد هست  ایا افراد با استعداد شهرمان میتوانند با زیر ساخت های موجود رقابت مفید و سازنده ای با شهرستان های دیگر داشته باشند ؟{وجود کتابخانه شبانه روز در مراغه وجود دانشگاه دولتی در مراغه و وجود کار خانجات تولیدی در مراغه و... پس باز برای میانه تبغیض قرار داده شده و بدون زیر ساخت های ممکن از ان رقابت سازنده خواسته شده است!!!}

3-ایا فعالیت های اقتصادی به صورت مناسب در سطح استان توزیع شده هست {یک کارخانه فولاد در حدود 25 سال برای میانه هزاران کارخانه برای تبریز و صد ها کارخانه برای مراغه ومرند و جلفا ایا شما در اینجا چیزی جز تبعیض مشاهده نمی کنید درست است جمعیت میانه نسبت به شهرهای نام برده مقداری کم جمعیت است ولی این عدالت نیست که برای میانه فقط یه کارخانه فولاد برسه برای دیگر شهر ها تعداد بیشتری}

4-ایا اصلا فکر کردین میانه کدوم قابلیت و مزیت ونقش منطقه ای را شامل می باشد اصلا دولت زمان و وقت برای درک قابلیت ها ومزیت های شهر میانه گذاشته است؟{شهر میانه دروازه اذربایجان هست و یک نقطه جغرافیایی  بسیار خوبی به دلیل قرار گرفتن در میان راه پایتخت به تبریزرا شامل می شود دولت با عبور دادن اتوبان از 50 کیلومتری میانه عملا قابلیت ها ومزیت های میانه را زنده به گور کرد به دلیل این تصمیم دولت مزیت های میراث فرهنگی واشتغال و دانش و...میانه را به صورت رکود دراورد وپای سرمایه گذاران خصوصی را به میانه بست .}

شاید میانه خود مختار هست و دولت اصل 48 را نمی تواند در میانه به اجرا دربیاورد شاید!!!

 

1
1