- ارسال کننده: مهرداد عبدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۰

ممنون آقای شهردار !!!!

فردسی هشت

این عکس در مورخه 20/04/93روز جمعه توسط اینجانب تهیه شده بود و شهردار محترم در مورخه 22/4/93 ظرف 48 ساعت  ذستور تعویض سطل زباله را دادند که کمال تشکر را از جناب خرده فروش داریمسطل زباله

 

1
2
3
1 2 3