- ارسال کننده: بی طرف تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۰

شکستن شیشه دفتر نمایندگان ؛ بیان اعتراض یا دهن کجی ؟

نشان دادن اعتراض در جوامع مختلف بنا به قانون هایی دارند به طرق گوناگونی صورت می گیرد ، برخی نامه می نویسند ، برخی تجمع می کنند ، برخی ریش سفیدان را نماینده می کنند و مسئولین شهر را از وضعیت موجود یا آن کمبود آگاه  می کنند و...

شاید برخی از شما شنیده اید که پریشب یک یا چند نفر برای نشان دادن اعتراض خود ، شیشه دفتر نمایندگان را شکسته اند  که حجم سنگ پرتاب شده محل بحث است و شایعات مختلف .

البته صحبت این نیست که سنگ چقدر بزرگ یا کوچک بوده ؟ بلکه هدف ریشه یابی اینگونه اعتراضات است، ابتدا به ساکن این عمل توسط هرکسی که صورت گرفته عملی ست نکوهیده و زشت .

هر شخصی که مسئولیتی را می پذیرد باید این را هم به دوش بگیرد که عده ای راضی و عده ای ناراضی خواهند بود ، احتمال اینکه این کار را چه کس و کسانی به صورت هماهنگ انجام داده اند بر عهده  مسئولین انتظامی شهر است و آنها باید با شگردهای خود ، عاملین را شناسایی کنند .

آنطور که از صحبت های اعضای ستاد بیرون آمده روی سنگ یادداشتی درباره نحوه فروش فولاد نوشته شده بوده است .

شاید در وهله اول و ظاهر ماجرا بگوییم که شیشه ای شکسته و تعویض می شود ولی در عمق چنین نیست ، شهروندی که از نماینده و مسئول خود انتظار دارد کارها را پیگیری کند ، وقتی در یک جمعی قول مساعد عدم فروش فولاد را می دهد باید عمل کند ، یا آن مسئول را به میانه بکشد تا او در مورد اصل خصوصی سازی و کوچک کردن دولت پیش مردم صحبت کند و خانواده های درگیر را از نگرانی دربیاورد که اگر این کار نشود ، پیراهن عثمانی شده و همیشه تاثیر منفی خود را در اذهان باقی خواهد گذاشت .

ما نباید راه های اعتراضی مردم را ببنیدم ،  در همین سایت صدای میانه بارها شده نظری یا سوالی از نمایندگان محترم و روابط عمومیشان پرسیده شده ولی به جای پاسخگویی حذف یا ردشان کرده ایم و همین می شود که سر از شکستن شیشه و ... بیرون می آورد .

امیدواریم که اگر این موضوع به مسئله فروش فولاد بر می گردد ، با راهکارهایی به مردم و کسانی که با این مسئله درگیرند تفهیم کنیم و دیگر شاهد حوادثی از این دست نباشیم .

(برگرفته از سایت صدای میانه)

1
1