- ارسال کننده: هییت حضرت ابوالفضل تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۸

مراسم هفتگی و جشن میلاد امام حسن مجتبی

مراسم هفتگی هییت حضرت ابوالفضل

پنجشنبه 19تیرماه ازساعت 10:30شب

مکان: خیابان ارتش جنب تاکسی تلفنی منزل آقای صمدپور

مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی

یاحسن

شنبه21مهرماه ازساعت 10:30شب

مکان:خیابان بانک ملی روبروی مسجد آقایار سلطان منزل آقای نیکجویی

سخنران:استاد کتانی

بامداحی ذاکران آل الله و کربلایی فرج الله پزشکی

1
1