- ارسال کننده: حاج پوریا چرمی (Haji) تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۷

وضعیت بانکهای جدید التاسیس میانه

جناب آقای فرماندار :

سلام علیکم ::

     احتراماً باعنایت به اینکه امروزه رقابت در عرصه بانکداری نوین و جلب رضایت مشتریان بسیار تنگاتنگ می باشد و بانک های تازه تاسیس سعی در ارتقاء سطح اعتماد مردم نسبت به خود داشته و خدمات نوین و بهتری نسبت به سایرین ارائه می نمایند ، قلذا وجود هر چه بیشتر این بانکها در سطح شهرمان موجبات رفاه و آسایش مردم در زمینه امور اقتصادی را فراهم می آورد.

بدیهی است در این شرایط همگان تلاش می کنند تا شعب این بانکها را در شهر خود تاسیس یا افزایش دهند حال آنکه در شهر ما طبق معمول همیشه روند معکوس پیش گرفته می شود، در عوض اینکه شعب بانکهایی نظیر پارسیان و سرمایه به شهرمان اضافه شود ، بانکی که دارای مشتریان زیاد  و حسابهای فعالی می باشد (مشخصاً بانک آینده) تنها به دلیل برخی عقاید شخصی تعطیل می گردد و بار مالی قضیه بر گردن مردم می افتد .

بسیار مضحک است که مردم مجبورند برای پرداخت اقساط یا سایر امور بانکی خود به شعب آن بانک در نزدیکترین مراکز استان مراجعه کنند .

 آقای فرماندار  از لحظه ی تشریف فرمایی شما تا کنون شهر میانه شاهد تحولات مثبت و موثری بوده است که این امر در سایه التاف الهی و تلاش های فرمانداری ویژه میانه بوده است ، شما در این مدت اندک در رابطه آب شرب شهرستان ، امور بهداشتی و پزشکی و  گذاشتن دستگاههای خود پرداز در شهرک های ولیعصر و اندیشه اقدام نموده اید، فلذا خواهشمند است با نگاه ویژه ای وضعیت بانک آینده را بررسی کنید و اینجانبان درخواست بازگشایی شعبه بانک مذبور را از آن مقام محترم مسئلت داریم .

 

                                                                                                       با تشکر 

1
1