- ارسال کننده: محمدحسین بهبودی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۷

قابل توجه مالکین املاک واقع در طرحهای عمومی شهر میانه

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29 ابان 1367

ماده واحده : کلیه وزارتخانه ها . موسسات . سازمانها . نهادها . شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها . موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  باشد مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد . پس از اعلام رسمی وجود طرح . حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره : در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمانبندی مصوب به 5 سال بعد موکول شده باشد . مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند.

و اما اگر زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد

با عنایت به ماده واحده قانونی فوق سزاوار نیست که مشمولین این قبیل طرحها دهها سال چشم انتظار باشند تا دل متولیان امر به رحم آید و اقدام عملی صورت دهند و چهره شهر کماکان نازیبا باقی بماند و در مقام مقایسه با دیگر شهرها حرفی برای گفتن نداشته باشد

بنظر میرسد لقمه را درشت برداشتن چنین عوارضاتی را بدنبال خواهد داشت 

اگر در طول 15 سال گذشته هر سال دو خانه مسکونی تملک می شد هم اینک یکی از مهمترین طرحها که 18 متری ضلع جنوبی امامزاده اسماعیل میباشد قابل بهره برداری شده بود

 

1
2
3
4
5
1 2 3 4 5