- ارسال کننده: امیرمهرانپور تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۷

دنیای وارونه شهرداری میانه

در اکثر شهرهای کشور عزیزمان این روزها شاهد کارهای عمرانی و آبادانی از سوی شهرداری هستیم . ماههایی که به ماههای کاری و فصل کاری شهرداری نام دارد . در شهرمان نیز منکر کارهای عمرانی نیستیم ولی تعداد آنها کم و احتمال دوباره کاری وجود دارد . امروز جدول می کشند فردا مهندس ناظر عزیزشان نمی پسند و بقیه داستان ...

آب نمای پارک فرهنگیان با اختصاص بودجه پانصد میلیونی که ماهها خراب بود بازسازی شد . سئوالی که به ذهن می رسد چرا ؟ چرا باید در کمترین زمان ممکن خراب شود؟ داشتن این امکانات خوب است و به قول آن برادر عزیز نشاط اجتماعی را بالا می بریم ! ولی دقت کنید چند متر نزدیک آن وسایل بازی کودکان نصب شده است که زمین بازی کودکان سیمانی است شاید در کمتر نقاط از کشورمان شاهد چنین وضعیتی باشیم ؟

زمانی که فیل رنگ صورتی به خود دید باید در شهرمان اندیشید که چرا پیشرفت نمی کنیم! بیایید فرهنگ سازی کنیم و به کودکان خود بیاموزیم که فیل صورتی رنگ نیست آن فیل اشتباه چاپی بود

اگر بگوییم شهرداری به فکر آبادانی شهر نیست حرف صحیح نیست به فکر آبادانی است ولی دیدمان را باید بزرگ کنیم . در کجا دیده شده است که مراورید داخل صدف در بالا قرار دارد به تصویر زیر دقت کنید

 ه9999

 به نظر می رسد مکان این صدف جذابیت خوبی ندارد در یکی از میادین شهر و با سایز بزرگ بود بهتر بود !

سالهای قبل در بعضی از نقاط شهر ساعت نصب کردند ولی ای کاش سایز آنها بزرگتر بود بهتر بود .

به هر حال میانه است مشکلی نیست ...

1
1