- ارسال کننده: بی طرف تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۶

ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی در اولویت های کاری آموزش و پرورش میانه است

میانه  خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش میانه گفت: ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی در اولویت های کاری آموزش و پرورش میانه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران مدارس میانه گفت: در صورتی که مدیران مدارس افراد کاری و با مسئولیتی باشند در این صورت تمامی فعالیت های انجام گرفته در یک مدرسه موفق بوده و می توان شاهد موفقیت دانش آموزان مدرسه بود.

وی ادامه داد: اگر مدیریت یک مدرسه را به عهده ی فردی کاری بگذاریم در این صورت این فرد افراد زیر دست خود را در مدرسه به خوبی به کار گرفته و با برنامه ریز مناسب در پی ایجاد زمینه های پیشرفت خواهد بود.

صادقی با بیان اینکه آموزش و پرورش پرچمدار تحقق شعار سال است، گفت: اگر بخواهیم عزم ملی و مدیریت جهادی را فرهنگ سازی کنیم، بهترین مکان ها مدارس هستند و در این میان قشر فرهنگی وظیفه بالایی دارند.

وی همچنین از راه اندازی اتاق فکر در آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم با به کارافتادن اتاق فکر شاهد شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش و پرورش این شهرستان باشیم و بتوانیم از تجربه اعضای این اتاق فکر به بهترین نحو استفاده کنیم.

معاون مدیر کل استان و مدیر آموزش و پرورش میانه خاطر نشان شد: همچنین به منظور پیشرفت در سیاست های کاری باید به فکر ایجاد تعامل میان نهادها و ادارات مختلف شهرستان باشیم و در این صورت است که می توان انتظار موفقیت آموزش و پرورش را داشت و این مجموعه نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان باشد.

1
1