- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۶

کدخدانی گور کندی چاپ

به نام خدا

مثلی درترکی هست که میگه کدخدانی گور کندی چاپ این مثل  در مورد میانه نمودی عینی دارد به راستی میانه چند کدخدا دارد که بعضی از آقایان به پشتوانه حمایت آنها هر کاری میخواهند در حیطه قدرت خود انجام میدهند وکسی هم کاری با آنها ندارد این کدخداها یا خارج از میانه هستند که قبلا کدخدا باشی شهر بودند( که باتوجه به اینکه همه ی کدخداهای میانه بعد از مدتی که از آب بندی در آمدند و حرفه ای شدند به صدارت و وزارت و مناصب ایالتی میرسند )که باز دندان طمع خود را هنوز از میانه نکنده اند یا کداخداهای سنتی هستند که از قدیم الایام بعضی از مناصب را در اختیار دارند و به امر ونهی خود کماکان مشغول میباشند یا کدخداهای هستند که آماتور هستند یا بخاطر ضعف خود به این افراد باج هم میدهند اما مشکل مردم میانه کدخداها هستند که اگر شخصی بله قربان گوی آنها باشد هرکاری هم خواست میتواند انجام دهد چون کسی نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست این کدخداها نفس مردم را بریده اند بقدری از اشخاص بی کفایت حمایت میکنند که اظهر من الشمس است که کاسه ی زیر نیم کاسه است خدا کند این کدخدا منشی که سالیان زیادی است بعد از اصلاحات ارضی به دست فراموشی سپرده شده است از میانه هم رخت بربندد

1
2
1 2