- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۶

هلال احمر ایران نماد مهر و محبت و صلح جهانی(هدیه به بچه های خوب میانه)

هلال احمر ایران نماد مهر و محبت و صلح جهانی
انصافا بچه های هلال احمر ایران در ارائه امکانات در کل جهان یکی هستند.در رکابزنی دور ایران و داخل ایران شخصا چه با دوچرخه و چه با ماشین خیلی به من خدمت کرده اند.برای آنها ملیت و شخص معنا ندارد.
در این چند سال دوستان دوچرخه سوار از کشورهای مختلف را با این عزیزان و کارشان آشنا می کنم.تا علاوه بر از استفاده از امکانات این نهاداجتماعی و جهانی در مدت رکابزنی داخل ایران،سرآمدی و مهربانی و انساندوستی آنهارا عملا باور کنند.

این دوستان سایکل توریستهای فرانسوی بودند.که در پلدختر با بچه های خوب هلال احمر میانه آشنا شدند.

میانه

میانه

 

 

1
1