- ارسال کننده: بهرنگ پویان تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۶

وسایل بازی پارک انقلاب

وسایل بازی

اینجا پارک انقلاب میانه می باشد و به نوعی بزرگترین و پر رفت و آمدترین پارک و این مثلا وسایل بازی کودکان آنجاست و این خوش سلیگی محصول فکر کدام آدم خوش فکری است خدا داند !!!!!!!!!!!!!

اگر کودکی در اینجا آسیب ببیند جوابگو چه کسی خواهد بود ؟

اینها با اندک آبروی باقی مانده میانه بازی کردن نیست ؟

شهردار محترم مگر الان فصل تابستان نیست و الان این پارک به عنوان پارک مسافر مورد استفاده قرار نمی گیرد، مسافران وقتی این صحنه ها را ببینند چه فکری در باره میانه می کنند و از میانه چه ها خواهند گفت !!!!!!!!!!!!

1
2
1 2