- ارسال کننده: نوید نویدیان تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۵

نمایندگان میانه هر کدام چند فرزند دارند ؟

بر اساس این گزارش آقایان مددی و حسینی نمایندگان میانه به ترتیب 4 و 3 فرزند دارند .

سایت شهر خبر در گزارشی نوشت: بررسی های ما از 52 نماینده مجلس که حاضر به پاسخگویی به خبرنگار ما شدند نشان می دهد،5 نفر از این نمایندگان تنها دارای یک فرزند هستند، 14 تن دیگر از وکلای ملت دارای 2 فرزند و 16 نفر دیگر 3 فرزند دارند.

در این میان هستند بهارستان نشین هایی که بیشتر از 3 فرزند دارند؛ 8 نماینده مجلس 4فرزند و در این لیست تنها یک نماینده دارای 5 فرزند است. البته سه نماینده مجلس هم بودند که  فرزندی نداشتند و یک نماینده مجرد هم در جمع مجلس نهمی ها حضور داشت. مابقی هم حاضر به رونمایی از تعداد فرزندان خود نشدند!

جدول زیر نشان دهنده تعداد فرزندان بهارستان نشین هایی است که حاضر به گفت و گو با خبرنگار ما شده اند.
 

نمایندگان مجلس هر کدام چند فرزند دارند؟

نمایندگان مجلس هر کدام چند فرزند دارند؟


1
1