- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۵

بیش از سه هزار نفر در مرکز فنی و حرفه ای میانه آموزش دیدند

بیش از سه هزار نفر در مرکز فنی و حرفه ای میانه آموزش دیدند

تبریز  ایرنا - رییس سازمان فنی و حرفه ای میانه از آموزش مهارت سه هزار و 480 نفر در این مرکز در سال گذشته خبر داد.

 

مسعود حسنی روز یکشنبه در جلسه راهبردی اردوهای هجرت گفت: از این تعداد یکهزار و 500 نفر آموزش های کشاورزی را فرا گرفته اند.

وی افزود: این مرکز در راستای توانمند سازی جوانان جویای کار و ایجاد زمینه اشتغال در رشته های کشاورزی مانند ورمی کمپوست، کشت زعفران، پرورش قارچ خوراکی کشت گلخانه ای، پرورش بلدرچین و آبیاری تحت فشار اقدام نموده است.

حسنی اظهار کرد: در سه ماه اول امسال نیز 954 نفر آموزش های مهارتی را در 18 رشته فنی، خدماتی و کشاورزی فرا گرفته اند که 250 نفر از آنها در رشته کشاورزی بوده است.


1
1