- ارسال کننده: جمال اسماعیلی... تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۵

دهکده ای به نام (میانه)!!!

انتهای طالقانیطالقانیروستا۱۱۱۱۱تعجب نکنید 

اینجا میانه است و این تصاویر عکسهایی از یک کوچه واقع در خیابان طالقانی میباشد که یک هفته است به دست شهرداری محترم زیر و رو شده است تا عملیات جوبکاری و اسفالت انجام شود ولی متاسفانه ما شاهد اولین روز کاری ان شدیم و پروژه تعطیل شده است 

از انجایی که کوچه تنگ و باریک و جای دیگری برای عبور و مرور نیست و در این چند روز بارندگی پربار شده است رفت و امد برای اهالی این کوچه بسیار سخت شده است 

اقای شهردار کاش یک بار خودتان تشریف بیاورید وفقط یکبار با کت شلوار این کوچه را بالا بروید و از درد دل ما اگاه شوید 

ایا این کوچه در نقشه میانه جایی ندارد که بعد از سالها باید به این روز بیافتد 

زن و پیرزن  ساکن این کوچه چند بار باید پایشان پیچ بخورد تا وجدان بعضی ها بیدار شود 

ما در حدی نیستیم که از عملکرد شهرداری خرده بگیریم چون عوامل پرکار شهرداری خودشان اگاه به عملکردشان هستند

امیدواریم که این کوچه زود سر و سامان بگیرد تا دعاهای اهالی این کوچه در این ماه مبارک پشت و پناه مسئولین باشد

و من الله توفیق 

 

۱۱۱۱۱

1
2
3
1 2 3