- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۴

یک خاطره نه خوب برای سایکل توریستهای فرانسوی

دوستان سایکل توریست فرانسوی که نتوانستیم در میانه میزبانی کنیم.چون خودشان با ما تماس نگرفته بودند
این دوستان را در خارج از میانه به طرف زنجان دیدیم.چون با ما در ارتباط نبودند. و اطلاع نداده بودند.شب را در پارک میانه خوابیده بودند.در راه زنجان هم به باران بر خورد کرده بودند.حتما خاطرات بدی از میانه خواهند داشت.خیلی از این شرایط ناراحت شدیم.اما مقصر خودشان بودند.این دوستان در مرند مهمان دوست خوبمان آقای اکبر نقدی بودند

میانه

میانه

میانه

 

 

1
1