- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۴

دو بطری خالی آب معدنی از دوستان فرانسوی برای رکورد دوچرخه سواری روی آب

 
Two empty bottles of mineral water for the record, a friend of the French bicycle on water
دو بطری خالی آب معدنی از دوستان فرانسوی برای رکورد دوچرخه سواری روی آب
کامیل و  ویرجینیه از فرانسه سایکل توریست که در میانه با دوچرخه مهمان بودند.آنها با این کار در رکورد دوچرخه سواری یک میانه ای روی آب سهیم شدند.
 
میانه
میانه
1
1