- ارسال کننده: محمود زرین تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۴

حیدری آزاد: قداست قلم آنقدر است که قرآن به آن سوگند یاد می کند

قداست «قلم» قابل وصف نیست بلکه تنها باید آنرا درک کرد، همین قدر کافی است که قرآن کریم به آن سوگند یاد می کند. «قلم» رازدار بشر و خزانه دار علوم، و جمع آوری کننده تجربیات قرون و اعصار است، مقسّم دوران تاریخ و ماقبل آن، و حافظ تمامی علوم و دانشهاست. قلم پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری عالمان، و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر است؛ و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است.

با توجه به جایگاه اندیشه و خرد جمعی و اعتقاد راسخ دولت تدبیر و امید به عقلانیت و خرد و ارزش نهادن به اهل قلم و اصحاب متعهد رسانه، اینجانب نیز به عنوان نماینده عالی چنین دولت شایسته ای، ضمن ارزش نهادن و قدرشناسی به اهالی قلم و اصحاب رسانه که حقیقتاً و به دور از جنجال های سیاسی و حاشیه سازی، صرفاً بر اساس وظیفه شرعی و قانونی مباحث و مشکلات در حوزه شهرستان میانه فعالیت می نمایند، تقدیر و تشکر نموده، 14 ام تیرماه؛ روز قلم را به تمام نویسندگان و اهالی قلم و اصحاب رسانه تبریک می گویم، و آرزوی سلامتی و تندرستی همراه با توفیق روزافزون در تمامی مراحل زندگی را برایشان آرزومندم و امیدوارم همواره جوهر قلم شان در راستای حق و حق خواهی جاری و ساری باشد.

1
1