- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۴

بزرگترین عملیات اصلاح هندسی ورودی شهر توسط شهرداری میانه

سالیان سال است که گره ترافیکی درون شهری ورودی شهر از سمت تبریز به شهر از محدوده میدان  شهید فرقانی تا دهقان فداکار  که مشکلات ترافیکی راهمراه داشته و در پی تقاضای مکرر شهروندان و مسئولین شهر ,  شهرداری را برآن داشت که اصلاح مسیر مذکور را به یک مشاور طراح واگذار و پس از طی مراحل قانونی و اداری که شهروندان محترم  هم اینک شاهد اصلاح و اجرای آن هستند  به منظور حل گره رفت وآمد راحتر ترافیکی و تسهیل در بهبود عبور ومرور شهری با پیمان سپاری در حال اجرا است , گفتنی است که  اعتبار تخصیصی آن بالغ بر 244 میلیون تومان در بودجه عمرانی قرار دارد .

           امیدواریم با اجرای کامل آن بتوانیم جوابگوی مطالبات شهروندان محترم بوده باشیم . 

 

اصلاح

اصلاح

اصلاح

اصلاح

1
1