- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۴

پیشواز مهمانان سایکل توریست فرانسوی

امروز این مهمانان به میانه رسیدند.قرار بود.چهار نفر باشند.اما دو نفر از مهمانان از مسیر سراب و سرعین به طرف اردبیل و کناره های دریای خزرمسیرشان را عوض کرده بودند.

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

 

1
1