- ارسال کننده: اگر حلقه عشق از طلاست حلقه دوست از وفاست ... تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۳

گزارش تصویری بازدید سفیر اوگاندا از کارخانه صبا لوله میانه

سفیر اوگاند

سفیر اوگاند

 

سفیر اوگاندا

 

سفیر اوگاندا

 

سفیر اوگاندا

 

سفیر اوگاندا

 

سفیر اوگاندا

 

سفیر اوگاندا

1
1