- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۲

دوستان سایکل توریست در میانه

این دوستان فردا وارد میانه خواهند شد.هر چند بنابه عدم حمایت مسئولین شهر میانه مجبوریم از این مهمانان در هتل پذیرایی کنیم.چون قبلا یک تذکر داشتیم.تا از بردن به خانه معذور باشیم.لذا با هزینه شخصی در هتل اسکان داده خواهند شد.

دوستان و همشهریان میانه ای در صورت مشاهد این دوستان ،همچنان از مهر و محبت و مهربانی همیشگی خود هزینه کنند.تا نام میانه در بین توریستها به خوش نامی و خوبی زیادیاد شود.دوستانی که در این زمینه تمایل به همکاری در هزینه دارند.در خدمت خواهیم بود.

بیشتر توریستها در شهر مرند با همکاری مسئولین این شهر از خوابگاه تربیت بدنی استفاده می کنند.و همراهی و هماهنگی این کار را آقای اکبر نقدی به عهده دارند.

میانه

میانه

1
1