- ارسال کننده: عشق ماوی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۲

نابودی پارک جنگلی شهرستان میانه!

آیا درسال های اخیر به پارک جنگلی شهرمان سرزده اید؟؟

وقتی ازسمت جاده ترانزیت به پارک جنگلی نگاه می کنیم مشاهده می کنیم که اکثردرختان ان درحال خشکیدن هستند.

پارکی که امروزه ازیادها رفته است،و دیگر کمتر توجهی هم به آن نمی شود.حتی ازطرف مسئولین!!!!

متاسفانه در این مواردمشکل از خود ما نیست بلکه مااز بچگی این گونه بار آمده ایم که فکرمی کنیم محیط زیست فقط برای خودمان است ودیگران درآن هیچ حقی را دارانیستند.وقتی ماپیگیر این موارد نشویم مسئولین هم فکر می کنند که همه از این شرایط رضایتمند هستند.

به این گزارش درتاریخ جمعه بیست و سوم مهر1389 توجه کنید:خلفاپور تامین آب مورد نیاز برای پارک جنگلی میانه و نیروی حفاظتی لازم را  موجب صیانت از این پارک ذکر کرده گفت : مصلحت شهر و مجموعه آن با هیچ چیز عوض شدنی نیست و شهرداری و شورای شهر اگر در حفاظت از تنها پارک جنگلی میانه موفق عمل نکنند از آنها خلع ید شده و پارک جنگلی را به بخش خصوص واگذار خواهیم کرد.
حالا خودتان قضاوت کنید.{#}{#}درخت

ما مسلمان هستیم ولی به آیه هایی همچون:« انّا جَعَلنَا مَا عَلَی الَارضِ زینَة لَهَا لِنَبلوُهُم أیُّهُم أحسَنُ عَمَلاً » (کهف –آیه 7) «ما آنچه را که روی زمین است زینتی برای آن قرار دادیم تا بدین وسیله مردم را بیازماییم که کدامیک از آنان کردارش نیکو تر است» مصداق تاکید موکد دین اسلام به حفظ محیط زیست است. خداوند در این آیه نگهداری از زمین و محیط زیست را آزمایشی جهت سنجش آدم عنوان کرده است.

تکه ارزشی قائل نیستیم.

به امید آنکه این متن چشم های همگان را به سوی این بحران بگشاید.درخت

درخت

1
1