- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۱

میانه شهر بی در وپیکر

به نام خدا

میانه شهریست بی درو پیکر از امکانات بسیار ضعیف در همه ی ابعاد بگیر تا الی ماشالله برو جلو از شورای ناتوان شهر از مساجد بسته از نبود امکانات رفاهی و پزشکی از حمایت چند طیف سنتی از هم و چپاول بیت المال در همه ی زمینه ها از حمایت عده ای از سران این شهر از مسئولین و بقا آنهابرکرسی ریاست به هر نحوممکن

مسئولان این شهر بقدری ضعیف عمل میکنند  که در هر کوی و برزن شاهد یک قهوه خانه ودر هر پارک وغیره شاهد استعمال قلیان در هر شب و روز هستیم  این شهر بی در وپیکر است که هر کس دلش هر اسمی را خواست روی ساختمان و یا محل کسب خود میگذارد و اداره فخیمه ارشاد هم بی خیال . اسامی مثل ...راک و یا تصویر انجلیا جولی روی تابلو سالن ارایش و غیره این شهر بی صاحب است کسی حامی ضعفا نیست باند بازی و رابطه بازی در این شهر بیداد میکند کسی از مسئولی که کم کاری میکند بازخواستی نمیکند این شهر بقدری بی در وپیکر است به جای رسیدگی به امورات جاری مردم آقایانی مشغول جناح بندی برای انتخابات هستند تا از قبل آن سودی نیز عاید آنها شود مدیرانی که چندین سال بر اریکه قدرت جلوس کرده اند وبخاطر ارتباط با بعضی ها همچنان باتوجه به راندمان بسیار پایین اداره متبوعشان همچنان به امر ونهی مشغول میباشند  به راستی چرا کسی به فریاد این شهر بی در وپیکر نمیرسد ؟؟

 .

1
2
1 2