- ارسال کننده: فراز احمدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۱

مقاله ی دو میانه ای بین 133 مقاله برگزیده سمینار جاذبه ها و دافعه های گردشگری استان

نتایج نخستین سمینار جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی مشخص شد و از بین 133 مقاله برگزیده، مقاله ی دو میانه ای هم بچشم می خورند.

میکائیل رسولزادهفهرست 133 مقاله برگزیده در نخستین سمینار جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی مشخص شد، و از بین 133 آثار برگزیده، آقایان: میکائیل رسولزاده با عنوان مقاله: حیدر بابایا دوباره سلام (گام اول در معرفی ظرفیت جهانی گردشگری ادبی استان آذربایجان شرقی) و پیمان سلیمانی صدیق با عنوان مقاله: بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت توریسم و جذب گردشگر با مدل swot و تاکید بر توان های فضایی تاریخی- فرهنگی گردشگری / مطالعه موردی: شهر تبریز، برگزیدگان این مسابقه را بخود اختصاص دادند.

http://sarebanan.com/

همچنین مقاله آقای پیمان سلیمانی صدیق به عنوان مقاله منتخب در سایت "گردش پژوه پارسه" که یکی از معتبرترین سایت های علمی و تخصصی در زمینه ی گردشگری ایران می باشد، به عنوان مقاله برگزیده ی ماه انتخاب شده است.

برای این دو عزیز موفقیت های روزافزون را از خداوند منان خواستاریم.

http://www.tourismscience.ir/

پیمان سلیمانی صدیق

1
1