- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۱

تمرینات انتخابی تیم ملی انجمن جهت یابی بانوان شهرستان میانه بصورت حرفه ای آغاز شد

این مسابقات که با حضور بیش از 32 تیم از اقساء نقاط کشور برگزار میگردد بصورت کاملا حرفه ای و تخصصی و با حضور قهرمانان کشوری و جهانی در حیطه بانوان خواهد بود.
 بانوان میانه ای نبز از این قاعده مستثنا نبود و با تشکیل تیمی حدوداً 30 نفره تمرینات حرفه ای خود را  آغار نمود اند و بصورت تمام وقت در طی دو هقته گذشته ،مشغول تمرین میباشند.

 لللللل

1
1