- ارسال کننده: اکبر حامدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۰

زیر آبی رفتن مسوولین شهر میانه جهت فروش فولاد !!!

                                                                              بنام خدا

همچنان که مستحضرید شرکت فولاد آذربایجان طی یک مزایده فرمایشی و غیر قانونی به فروش گذاشته شد و در تاریخ 1393/02/16 بانک ملت و شخصی به نام خوروش برنده اعلام شد در حالیکه پاکت پیشنهادی سایر شرکت کنندگان باز نگردید! .

به هر حال بعد از اعتراض پرسنل شرکت فولاد آذربایجان  نسبت به فروش غیر قانونی فولاد و همکاری و همسو شدن  دکتر مددی نماینده محترم میانه با کارکنان شرکت و نامه نگاریها و ترتیب دادن جلسات ایشان  با سازمان خصوصی سازی و وزیر محترم اقتصاد و صنعت و معدن بالاخره وزیر محترم اقتصاد به سازمان خصوصی سازی دستور دادند تا نحوه واگذاری بررسی و نتیجه به دکتر مددی اعلام شود گفتنی است در آخرین جلسه از مهندس حسینی نیز خواسته شده بود تا در کنار دکتر مددی به دفاع از حقوق ضایع شده مردم میانه بپردازد که متاسفانه ایشان و همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی  در جلسه حضور نیافتند. و دکتر مددی درخواست خود را به وزیر ارائه و دستورات لازم جهت بررسی روند فروش را از ایشان دریافت نمودند که عین نامه در این سایت موجود است.

اما نکته مهم این است که دیروز در تاریخ 1393/04/09 در غیاب دکتر مددی که از طرف مجلس به خارج از کشور رفته اند آقایان مهندس بیانک رئیس هیئت مدیره فولاد- مهندس حسینی نماینده میانه  امام جمعه میانه  با مهندس پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی جلسه اس ترتیب داده اند تا روند فروش فروش فولاد را که به دستور وزیر جهت بررسی متوقف شده است را احیا کرده و به اتمام برسانند! سوال اینجاست مردم میانه به همراه مسوولین شهر چه نفعی از این معامله غیر قانونی خواهند برد که این چنین با تشکیل جلسه فوری و مخفیانه بدور از چشم دکتر مددی نسبت به دریافت و اهدای حکم ابلاغیه به آقای خوروش اقدام می نمایند !!؟؟؟

بدیهی است که دکتر مددی بعد از بازگشت به کشور دمار از روزگار آنانی در خواهند آورد که آب به آسیاب دشمن می ریزند و با شعار چندین ساله ی رهبر معظم انقلاب که اقتصاد جزو لاینفک و مهم آنست مبارزه می کنند یا عکس آن عمل می کنند.

1
1