- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۹

سازنده دوچرخه آبی را بشناسید

او یک تراشکار ماهری است.اما اینها دلیل نمی شود.تا یک ورزشکار هم نباشد.بیشتر کوهنوردان اورا با دوچرخه اش می شناسند.بعداز هر صعود به کوه گچلیک میانه با دوچرخه دست سازش پایین می آید.
او خلاق و مبتکر میانه ای است.دوچرخه و موتور دست سازش خیلی تعریفها دارد.با کمک آقا مصطفی و آقای کوهستانی با آقا پیمان آشنا شدم.اودر ساختن دوچرخه آبی بدون دریافت مزد به ما کمک خواهد کرد.به قول خودش ،دوچرخه سوار است.و عشقش کمک به دوچرخه سواران است.در مورد نقشه هم تبادل نظر کردیم.تا او هم با ایده های تازه و بکرش در کنار ما باشداز فردا با تهیه وسایل کارش را شروع خواهد کرد.گروه ما خیلی مسروراست که چنین عزیز مهربانی را در جمع خود می بیند.

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

 

1
1