- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۹

تکمیل اولین بال دوچرخه آبی با بطری خالی آب معدنی اهدایی

امروز اولین بال دوچرخه آبی تکمیل شد.تا برای ساخت اسکلت آهنی با کمک دوستان آقا مصطفی، آقامهدی طراح و آقا پیمان سازنده اسکلت کار را شروع کنیم.همچنان منتظر اهداء بطری خالی آب معدنی از طرف همشهری ها و هم وطنان خواهیم بود.بعداز اتمام فراخوانی مجبوریم،جای خالی را با خرید بطری خالی جبران کنیم.هزینه اولیه این کار نزدیک 3 میلیون تومان تخمین زده می شود.دوستان و شرکتهایی که تمایل به همکاری دارند.لطفا با مدیر برنامه تماس بگیرند.با تمام مشکلات در نهایت، در صورت عدم همراهی تمام هزینه ها را متقبل خواهیم شد.

شماره تماس مدیر برنامه آقای مرادی:

04232220737

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

 

1
1