- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۸

رزمایش گردان بقیةالله سپاه ناحیه میانه برگزار شد

 رزمایش گردان بقیه الله با آمادگی کامل نیروهای بسیجی و سپاهی شهرستان میانه برگزار گردید، در این رزمایش نیروهای شرکت کننده در طی مدت دو روز توانمندی های جنگی و مقابله با دشمن را تمرین کرده و مورد بازبینی قرار گرفتند.

اردبیلی فرمانده گردان بقیه الله سپاه شهرستان میانه هدف از این رزمایش را بالا بردن توان عمومی و آمادگی نیروها در شرایط خاص و آشنایی شرکت کنندگان با فنون مختلف عنوان کرد .گفتنی است  در ادامه برنامه های مشخص شده برای روز اول رزمایش راهپیمایی  شبانه برگزار و در طول مسیر نیز انفجارات متعددی انجام پذیرفت .

 جججججججاااااااالللللل

 

 

 

1
1