- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۸

باران رحمت الهی بر سر روزه داران میانه ای باریدن گرفت

پس از گذشت روزهای گرم و طاقت‌فرسا از دقایقی پیش، بارش باران رحمت الهی بر سر میانه ای ها باریدن گرفت. روزه‌داران مردم شهر میانه از دقایقی پیش شاهد بارش باران رحمت الهی در این شهر شدند. 

 برای شکستن هوای گرم تابستانی این  چنین باران هایی لازم است که باعث نشستن لبخند برچهره اهالی روزه دار شهر شد.

لللللل

1
1