- ارسال کننده: روابط عمومی دفتر مهندس حسینی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۸

مهندس حسینی:پیگیراجراشدن مجدد طرح شهیدرجایی درروستاها هستم

 به منظور پیگیری درخواست ها ومطالبات کشاورزان ،مهندس حسینی نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی از اداره جهادکشاورزی میانه بازدید کرد.

مهندس حسینی با اشاره به اهمیت روستاها درتوسعه کشورو جلوگیری از مهاجرت ساکنین روستا ازپیگیری هایش برای اجرای مجدد طرح مرسوم به شهید رجایی خبر داد و افزود:

با مسئولان وزارت جهاد و هم چنین معاونین ریاست محترم جمهوری در این خصوص رایزنی کرده ام و امیدوارم دولت بتواند با تامین اعتبار برای اجرای این طرح مانع از مهاجرت روستانشینان شود.

هم چنین مهندس حسینی از مسئولان این اداره خواست برای تحقق اهداف متعالی این نهاد مانع از سیاسی شدن فعالیت ها شوند و عزم خود را برای عملیاتی شدن طرح های کشاورزی جزم نمایند.

 

 

1
1