- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۷

سخنی با امام جمعه محترم حاج آقا حامدی

به نام خدا

حاج آقا حامدی چند روز قبل موضوعی را مطرح کردند با این موضوع که امور مساجد به جوانان سپرده شود/ باید راهکارهای جدیدی برای جذب جوانان به مساجد ارائه شود/دراینکه امور مساجد به جوانان سپرده شود شکی نیست اما حاج آقا حامدی از کدام مساجد حرف میزنند نکند از دوسه مسجدی که دست و پاشکسته به امور فرهنگی رسیدگی میکنند و هییت امنایش هم چند شغله هستند و غیر از خود و افکار خود به احدی اجازه طرح ایده جدید نمیدهند صحبت میکنند کدام یک از روحانیان در شهر به این مقوله میپردازند جوانی که تفریحش کشیدن قلیان است جوانی که سرخورده شده است و با باندبازی های رایج که درشهرمشاهده میکند چه حالی برای جذب شدن به مسجد دارد وقتی در داخل مسجد جناح بازی غوغا میکند وقتی عده ای برای پیداکردن کار در نماز جمعه شرکت میکنند وقتی به جوان به چشم گمراه نگاه میشود وقتی همه ی منصب های رایج در آن مجموعه به نورچشمی های خاص واگذار میشود آیا جوانی را میتوان یافت جذب مسجد شود فطرت همه ی جوانان میانه پاک است بعضی از افکار کهنه و ازاردهنده جوانان را از مسجد ومنبر زده کرده است امام جمعه محترم در این راه  باید با افرادی مبارزه کنیم که به غیر از خود کسی را قبول ندارند در این شهر هرمکانی پا میگذاری در هر امور فرهنگی که نگاه میکنیم چند نفر هستند که امرو نهی میکنند برای شروع پیشنهادی دارم هییت امنای  مسجد جامع را به افراد جوان و کاردان واگذار کنید برای جذب جوانان به مساجد از روحانیانی که یا درخانه هستند یا میانه آمدن را برای خود کسر شان میدانند یا به اموری غیر از روحانیت مشغول هستند را به وسط میدان بیاورید تا جوان میانه ای با مساجد آشتی کند حاج آقا بقدری در این شهر افرادی حرکاتی انجام داده اند جوانان میانه ای از مسجد و هییت و منبر فراری هستند امیدوارم در این ماه عزیز با درایت مسئولین علی الخصوص امام جمعه محترم فضای مساجد را خالی از جناح بندی و باند بازی قرار دهیم آمین

1
2
3
1 2 3