- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۵

عکس قدیمی از افتتاح اولین بیمارستان میانه

تصویر بعد از افتتاح اولین بیمارستان میانه /درتصویر پایین آیت الله ابومحمدحجتی.آیت الله کتانی.آیت الله سیدعبدالستارمحمدی.حجج السلام مرحومین رضوی.حسینی.به همراه مردم وپرسنل بیمارستان دیده میشوند نکته حائز اهمیت این تصویر نقش روحانیت درچنین مواقعی بوده است

...

1
2
1 2