- ارسال کننده: امیرمهرانپور تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۴

آقای فرماندار: شهرداری میانه باید قدر چنین شهروندانی را بداند

عدم توسعه فضای سبز در شهر میانه سخن زیادی دارد . میادینی که علف هرز در آن رشد می کند نشان از عدم مدیریت خوب شهری می باشد . تعارف نیست جای تاسف است که شهرهای دیگر پیشرفت می کند و شهرمان با داشتن 9 شورای شهر پسروی می کند! واقعا اعضای محترم شورای شهر بدنبال چه چیزی هستند .

آقای فرماندار محترم آیا نمی توان چنین میادینی را آباد کرد . نمی گوییم المان و یا مجسمه نصب کنند چون در توان این عزیزان نیست ! حال که نمی توانیم گل بکاریم لااقل می توان یونجه کاشت!!!

فففف

اما چند متر آن طرف تر شهروند خوش ذوقی را می بینیم که جلوی مغازه خود را گل کاشته  که اگر شهرداری واقعا به فکر آبادانی شهر باشد باید قدردان این شهروند باشد تا حس رقابت را در میان مردمانی که روحیه شان مرده است را زنده کند. درود براین شهروند خوش ذوق . ای کاش سرمشقی برای مسئولین باشد که می توان حتی با یک گل نیز شهر را آباد کرد.

غفقغقف

 

فقفغقغفغفق

آقای فرماندار میدان ورودی شهر از سمت تبریز بطرف ترک همان میدانی که آبروی شهر است فاقد چمن است آیا نمی توان از مدیریت چنین شهروندان خوش ذوق استفاده کرد ؟ یا حتی نمی توان یونجه کاشت که سبز دیده شود ! نباید از سخن بنده ناراحت شوید واقعیت است وقتی به شهرهای دیگر می رویم با شهرمان قیاس می کنیم دیگر امیدی نیست و وقتی چنین شهروندی را می بینیم که جلوی مغازه اش را گل کاری کرده کمی امید پیدا می کنیم .

آقای فرماندار : خودمان را با کلمه قسمت نبود و تا قسمت چه باشد گول می زنیم اما قسمت ، اراده من و توست

 

 

 

 

1
1