- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۴

فعالیت های اینجانب با کمک نیکوکاران عزیز شهرمان و اقصی نقاط ایران در جهت کمک به کودکان بیمار اورژانسی.

اولین مورد متعلق به کودکی بنام خدیجه مرادپور مبتلا به شکاف کام دو طرفه(شکاف کام دوطرفه بسیار نادر می باشد) فرزند یک عشایر میانه ای.

عکسهای قبل و بعد از عمل جراحی توسط خودم گرفته شده است

خدیجه مرادپور

خدیجه مرادپور

خدیجه مرادپور

خدیجه مرادپور

خدیجه مرادپور و خودم

 دومین مورد مربوط به بیماری بنام زهرا باغشی مبتلا به چسبندگی مغز در قسمت پیشانی. این بیمار متعلق به فرزند یک کارگر نانوایی است.

عسکهای قبل و بعد از عمل جراحی توسط خودم

زهرا باغشی

زهرا باغشی

زهرا باغشی

زهرا باغشی

زهرا باغشی

زهرا باغشی

زهرا باغشی و خودم

سومین مورد متعلق به کودکی بنام مسعود اسدی مبتلا به بسته بودن دریچه اشکی هر دو چشم.  این بیمار هم متعلق به یک خانواده روستایی در میانه است.

عکسهای قبل و بعد عمل جراحی توسط خودم

مسعود اسدی

مسعود اسدی

مسعود اسدی

مسعود اسدی

مسعود اسدی

 چهارمین مورد مربوط به بیمار نگار خلیلی مبتلا به سوراخی قلب(سوراخی دو بطن).

عکسهای قبل و بعد از عمل جراحی توسط خودم

نگار خلیلی

نگار خلیلی

 

 پنجمین مورد مربوط است به یک بیمار بنام محسن آلماسی مبتلا به نارسی چشم چپ به همراه بیماری رتینوبلاستوما که بایستی هرچه سریعتر تخلیه بشه تا آسیب به چشم راست نرسه. فعلا در حال حاضر این بیمار نیازمند کمکهای نیکوکاران می باشد و باید تا مهرماه سال جاری چشم چپش تخلیه بشه.

عکسهای قبل از جراحی توسط خودم

محسن آلماسی

محسن آلماسی

 از خیرین و نیکوکارانی که حاضر به کمک به بیمار محسن آلماسی می باشند، می توانند نظرات خود را به سامانه پیام کوتاه 30005840999228 اس ام اس کنند.

با احترام. علیرضا نصیرزاده حامی کودکان بیمار اورژانسی و پل ارتباطی نیکوکاران عزیز با خانواده این بیماران

ایام به کامتان شیرین و گوارا

کودکانی که شفاء یافتند، خدا رو صد هزار مرتبه شکر

کودکانی هم که هنوز درمان نشده اند، چشم به راه کمکهای مردمی نیکوکاران عزیز هستند

1
2
1 2