- ارسال کننده: فراز احمدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۴

یک کانکس خون گیری از پارک انقلاب ناپدید شده است!

با آن همه تدابیر امنیتی و قرار گرفتن کانکس خون گیری در پارک انقلاب به نظر می رسد این کانکس در کمال ناباوری ناپدید شده است!

پس از 6 ماه حضور مقتدرانه کانکس خون گیری در پیست اسکیت نوجوانان این شهر، که تنها محل بازی آنها بود و شش ماه محل آن تحت اشغال بود امروز به نظر می رسد که این کانکس با پارک یا شاید شهر ما قهر کرده و از اینجا رفته است!

با درج اولین مطلب انتقادی در رابطه با این کانکس که مگر محل قحط بود که کانکس را داخل پیست اسکیت گذاشتید؟ با واکنش روابط عمومی شهرداری همراه بود که فرمودند: 

-با توجه به حجیم بودن ابعاد کیوسک و موارد و مسائل امنیتی آن (وسایلی که در داخل آن موجود می باشد)، کنار کیوسک نیروی انتظامی قرار گرفته است.

-فعلاً تا آماده شدن پایه های بتنی آن موقتاً بصورت چند روزه در پیست اسکیت مستقر شده است و به محض آماده شدن پایه های آن به محل ثابت خود واقع در روبروی نمازخانه پارک انقلاب انتقال و مستقر خواهد شد.

ما هم منتظر عاقبت این کانکس ماندیم و نماندیم! و باز هم مطالبی درج شد که آقایان چند روز شما چند ماه شده ولی واکنشی به همراه نداشت و انگار نه انگار!

حال حدود شش ماه از این ماجرا می گذرد، وضعیت پیست اسکیت نوجوانان به حال خویش رها گشته و کانکسی که قرار بود روی پایه های نصب شده قرار گیرد، آنجا هم نبود و دیگر خبری در دسترس نیست و ناپدید شده است.

 

کسانی که از محل دقیق کانکس زیر اطلاع دارند انتظار می رود سکوت نکنند و محلش را لو بدهند!!!

وقتی همه خوابیم...!

کانکس انتقال خون

 

کانکس انتقال خون

1
2
1 2