- ارسال کننده: روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر مددی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۳

بازدید دکتر مددی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین میانه

روز شنبه همزمان با 31 خرداد ماه ، دکتر مددی به همراه مسئولین اداره راه و شهرسازی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مونین میانه بازدید کرد و در جریان  پیشرفت پروژه قرار گرفت.
مهندس  طهماسبی از مسئولین  اداره راه و شهرسازی  گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه داد و اظهار داشت:عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین به سرعت در حال اجراست و در آینده بسیار نزدیک  آماده بهره برداری خواهد بود.
 مهندس موسوی معاون اداره راه و شهرسازی هم در این دیدار از مساعدت و همکاری دکتر مددی در تأمین اعتبار  این پروژه قدردانی کرد و خواستار  جذب اعتبار برای ادامه این مسیر به سمت هشترود شد که حدود 12 کیلومتر می باشد.

 بازدید دکتر مددی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین میانه

 بازدید دکتر مددی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین میانه

 بازدید دکتر مددی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین میانه

 بازدید دکتر مددی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین میانه

 بازدید دکتر مددی از اجرای عملیات راهسازی مسیر گلزار مومنین میانه

1
1