- ارسال کننده: حامد .کبیری تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۳

حمایت امام جمعه محترم از مدیریت ضعیف شبکه بهداشت و درمان!

 

همانطور که می دانید محور های اصلی سیاست شهرمان در دستان نمایندگان و فرماندار و امام جمعه محترم است و هریک از مدیران میانه به سبب حمایت یکی از این کانالها  می توانند مدت بیشتری بر صندلی مدیریت تکیه دهندو پشت پرده عزل و نصب مدیران در دستان مبارک این افراد قرار دارد

شبکه بهداشت و درمان میانه سالهای بسیار بدی را طی می کند از یک طرف کمبود بودجه و از طرفی سومدیریت ،مشکلات زیادی برای این سیستم بوجود آورده است و چند ماه پیش نیز با ارائه طوماری اعتراض خود را به این وضعیت بد اعلام داشتیم و علی رغم اینکه این وضعیت برای هیچ شهروندی قابل قبول نیست امام جمعه محترم با تمام توانش از این سیستم حمایت می کند

نا گفته نماند!

تعدای از اطرافیان آقای امام جمعه در ادارات و نهاد های  میانه حضور فعال دارند مانند فرمانداری،شبکه بهداشت و..که تا حدود زیادی در معادلات سیاسی شهر دخالت می کنند و در نشست سایبری  با امام جمعه محترم دوستان اعتراض خود را به گوش ایشان رساندن...

مجمع خیرین سلامت!

همانطور که میدانید موضوع تشکیل مجمع خیرین سلامت از اواخر  پاییز 92 توسط فعالان اجتماعی مطرح و پیگیری شد ولی  اطرافیان آقای امام جمعه و مدیریت شبکه بهداشت که در گروه اطرافیان ذوب شده اند مانع از تشکیل آن شدند و امروز بعد از 6 ماه حاضر به تشکیل آن نیستند چرا که اعتقاد دارند با وجود موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) نیازی نیست چنین مجمعی دایر شود!

 اصل سخن!

امام جمعه شهر هفته ای 2 روز در میانه حضور دارند و قطعا نمی توانند مشکلات را لمس کنندو فکر نمی کنم حتی یکبار نیاز مبرم به بیمارستان خاتم هم داشته باشند با این وجود چگونه و بر اساس کدام فاکتور ها تصمیم به حمایت از مدیریت ضعیف و وضعیت بد بهداشتی و درمانی  شهر گرفته اند؟!

یا  اطرافیان آقای امام جمعه گزارش نادرستی از وضعیت شهر را به ایشان ارائه می دهند و بر ضعف مدیران سرپوش می گذارند

یا اینکه....!

1
2
3
1 2 3