- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۲

طرح زیبا سازی و نقاشی دیورای در سطح شهر میانه آغاز می شود

وابط عمومی شهرداری میانه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی میانا از آغاز بکار گروه هنری عشاق به سرپرستی آقای امینی بمنظور زیبا سازی و دیورا نویسی در سطح شهر میانه خبر داد . گفتنی است که این گروه هنرمند بعد از ارائه و تایید طرح های خود با تنظیم قرار داد 50 میلیون تومانی در نظر دارند که کل دیوراهای سراسر شهر میانه  را که نیاز به اجرای این طرح را دارند تحت پوشش کار هنری خود  قرار دهند .

 روابط عمومی شهرداری میانه در کنار این طرح از آغاز عملیات نصب تابلوهای مختص  الصاق علامیه های کاغذی نیز خبر داد  و از عموم مردم درخواست کرد تا در این راستا و در جهت زیبا سازی شهر همکاری های لازم را بعمل آورده و بعد از اجرای این طرح ، علامیه ها و تبلیغات کاغذی خود را در تابلو ها مد نظر گرفته شده نصب نمایند .

 

طرح زیبا سازی و نقاشی دیورای در سطح شهر میانه ,دیوار نویسی در شهر میانه,گروه هنری اوشاق ,امینی ,نصب تابلوها علامیه ,شهرداری میانه,روابط عمومی شهرداری میانه,میانا,اخبار شهرستان میانه

طرح زیبا سازی و نقاشی دیورای در سطح شهر میانه ,دیوار نویسی در شهر میانه,گروه هنری اوشاق ,امینی ,نصب تابلوها علامیه ,شهرداری میانه,روابط عمومی شهرداری میانه,میانا,اخبار شهرستان میانه

 

1
1