- ارسال کننده: موبایل سلیمانی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۲

36 روز از قول افتتاح موزه گذشت....

36 روز گذشت...

قول افتتاح موزه در 28 اردیبهشت ، ده روز مهلت فرماندار، پیگیری های امام جمعه، همگی گذشت ! امروز از 28 اردیبهشت 36 روز می گذرد! دوربین های مدار بسته و گرانی آن ها بهانه ایست تا هم چنان شهر بدون موزه بماند.

پیشنهاد می کنیم نهادهایی که موظف به افتتاح و اداره ی امور موزه اند جلسه ای برگزار کرده و معضل بوجود آمده را حل کنند، ماهم چنان منتظریم...

1
1