- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۲

اولین اهداء کننده بطری برای رکورد دوچرخه سواری روی آب در میانه

دوست خوبم که بیشتر تشویقهای او باعث شد.تا از کنج خلوت خارج شوم.برای یک حرکت بزرگ در کنارم هست.و از تمام توان خود برای اجرای اینکار زحمت می کشد.اولین بطری را هم خودش اهداء کرد.تا نام مصطفی مرادی بعنوان اولین نفر اهداء کننده در خاطراتم ثبت شود.

امروز برای تحویل گرفتن مقداری از بطری ها رفتم.در مورد نقشه حرکت دوچرخه روی آب باهم تبادل نظر کردیم.به او اطمینان دادم.چیزی که کار می کنم.لنگه نخواهد داشت.در پشت آن اراده بزرگی نهفته است.تا به مقصودش نرسد.آرام نخواهد گرفت.در مورد کمکهای رفتگران طبیعت ایران ،از تمام استانها هم تا حدودی مارا در این راه یاری خواهند کرد.

این فراخوانی در اهداء بطری یک و نیم لیتری تا 15 تیرماه اعتبار خواهد داشت.

میانه

میانه

میانه

میانه

 

1
2
1 2